ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

POPOŁUDNIE CHWAŁY

 

14 kwietnia 2019 o godz 12:00 przy inicjatywie i wsparciu ks. proboszcza Piotra Nowaka przeżywaliśmy w naszej parafii Wielkopostne Popołudnie Chwały. Hasło przewodnie spotkania brzmiało ,, Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”. Była to doskonała okazja, aby móc zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności i jak najlepiej przygotować serca i umysły na Zmartwychwstanie Pańskie. Podczas tego wyjątkowego popołudnia wszyscy przypomnieliśmy sobie, czym są Uczynki Miłosierdzia i jak możemy je realizować w dzisiejszym zabieganym świecie. Pomoc w potrzebie, pokrzepienie dobrym słowem czy modlitwa za żywych i umarłych to wszystko przybliża nas do Pana Boga i prostuje drogę ku zbawieniu. Naszym rozważaniom towarzyszyły pieśni i piosenki wielkopostne wykonywane przez parafialną scholę św. Marcina. Oddaliśmy chwałę Bogu i umocnieni wiarą i mocą Chrystusa pełni nadziei z uśmiechem na twarzy powróciliśmy do naszych domów. Mamy nadzieję, że usłyszane słowa zakorzenią się w naszych sercach i zaowocują wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem i pomocą. Popołudnie chwały to jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w naszej parafii, a zachęceni licznym i aktywnym w nim udziałem parafian, zabieramy się do pracy, stroimy gitary i uczymy się nowych pieśni, bowiem po Południu Chwały, czas na Wieczór Chwały. Już dzisiaj, schola św. Marcina wraz panią opiekun Martyną serdecznie zaprasza, jednocześnie dziękując za przybycie na niedzielne wydarzenie i nieocenioną pomoc naszego Księdza Proboszcza Piotra Nowaka.

Martyna Dudek-Rychlik