Św. Krzysztofie, módl się za nami!

Zbliża się Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzony 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel.

Przypomnienie

Przypomnienie z Wydziału Duszpasterskiego A.G.

W związku z napływającymi informacjami, że nie są przestrzegane przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa przez wiernych, uprzejmie przypominamy o nakazie używania maseczek w czasie sprawowania liturgii w kościele, a poza nim, gdy nie można zachować dystansu społecznego.

Oczywiście nakaz ten nie dotyczy osób, które mogą być zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 

Pielgrzymka na Jasną Górę

PPAG w czasie pandemii

Komunikat w sprawie pieszego pielgrzymowania z Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę w czasie pandemii

1. 14 maja 2020 r. na Jasnej Górze odbyło się spotkanie dyrektorów pielgrzymek diecezjalnych z przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski, krajowym koordynatorem pielgrzymek, paulinami i przedstawicielami służb państwowych.

Pielgrzymki piesze, zwłaszcza na Jasną Górę, odbywały się nawet w najtrudniejszych momentach naszej historii, zawsze miały i mają wymiar pokutny. Ta forma pobożności wpisuje się zatem również w trwającą modlitwę Kościoła o ustanie pandemii.

Obecna sytuacja wymusza konieczność wielu zmian organizacyjnych i dostosowania się do wytycznych reżimu sanitarnego, ale mimo to organizacja pielgrzymek na dzień dzisiejszy jest nadal możliwa. Będzie to w formie bardzo okrojonej czy wręcz symbolicznej, tak by zapewnić warunki pełnego bezpieczeństwa. Oczywiście ostateczne decyzje będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.

2. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej na Jasną Górę odbędzie się, natomiast w zupełnie innej niż dotychczas formie.

Wszyscy pragnący wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce będą mogli zapisać się tradycyjnie do wybranej przez siebie grupy promienistej czy kolorowej. Po uiszczeniu opłaty otrzymają symboliczny pakiet pielgrzyma. Za pomocą strony internetowej będą mogli śledzić poszczególne etapy drogi, a także otrzymywać materiały formacyjne. Każdego dnia w wybranych uprzednio kościołach naszej archidiecezji o godzinie 20.00 sprawowana będzie dla nich Eucharystia oraz Apel Jasnogórski.

Na szlak wyruszy tylko jedna grupa składająca się z pełnoletnich reprezentantów poszczególnych grup. Dbając o bezpieczeństwo pielgrzymów, każdego dnia pielgrzymki wędrować będą pątnicy innych grup (dwóch przewodników oraz po trzech przedstawicieli danej grupy). Wybór delegacji grupy leży po stronie przewodnika, natomiast etapy trasy zostały przydzielone grupie w drodze losowania.

Pielgrzymka wyruszy z Gniezna 29 lipca trasą grup kolorowych. Rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną w katedrze o godz. 8.00. Do wspólnej modlitwy u grobu i relikwii św. Wojciecha zaproszeni są przewodnicy i przedstawiciele wszystkich grup promienistych i kolorowych.

3. Wejście na Jasną Górę odbędzie się 6 sierpnia. Ostatni etap pielgrzymki przejdziemy we wspólnocie przedstawicieli wszystkich grup. Liczba pątników uzależniona będzie od liczby osób mogących wejść do Kaplicy Matki Bożej, gdzie o godz. 13.30 sprawowana będzie Eucharystia na zakończenie pielgrzymki. Bezpośrednio przed Mszą Świętą nastąpi złożenie pielgrzymkowego krzyża i wejście przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Na Jasnej Górze do pielgrzymów pieszych dołączą także przedstawiciele pielgrzymek grup rowerowych.

XV Niedziela Zwykła 12/07/20

Tylko miłość ukierunkowuje nasz wzrok w odpowiednia stronę, czyli do służby Bogu w ludziach potrzebujących naszej pomocy. Wszystko co czynimy dla bliźniego, czynimy to dla samego Boga, który jest w każdym najmniejszym człowieku.

Niech słowo Boże wszczepi w nasze serca samarytańską postawę wobec braci, którzy są w potrzebie.